Érettségi 2018 október-november

 

 
Képforrása: pixabay.com

 

Bács-Kiskun megyében- az Oktatási Hivatal által a 2018. évi októberi-novemberi érettségi vizsgaidőszakban- kijelölt egyik vizsgahelyszín iskolánk.

A jelentkezéssel kapcsolatban néhány fontos tudnivalóra hívnánk fel a figyelmet (részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján lehet elérni)

 

  1. Érettségi vizsgát megkezdő, de be nem fejező vizsgázó jelentkezése javító, pótló érettségi vizsgára

                      Ha a vizsgázó már megkezdte az érettségi vizsgáit, de nem szerezte meg az érettségi bizonyítványát, az egyes vizsgatárgyakból kapott legalább elégséges érettségi vizsgaeredményei nem „évülnek el” (ezekről törzslapkivonatot állítanak ki), és ezek az eredmények bekerülnek majd a későbbiekben megszerzett érettségi bizonyítványba. Mindemellett az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.

Jelentkezési határidő az október-novemberi vizsgaidőszakban: 2018. szeptember 5. A jelentkezéseket 2018. aug. 21. után tudjuk fogadni, amikor az érettségi vizsgákhoz tartozó központi informatikai rendszer megnyílik.

Az október-novemberi vizsgaidőszakban csak a kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgákat.Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező intézmények listája augusztus közepétől megtalálható az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket.

Fontos a jelentkezési határidő betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni.

 Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

A jelentkezés alkalmával - a jelentkezőnek igazolnia kell a személyazonosságát, továbbá be kell mutatnia a középiskolai bizonyítványát és az iskola által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolást, az érettségi törzslapkivonatát vagy érettségi bizonyítványát is. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.

A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga:

  • a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.
  • a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A fizetendő vizsgadíj összege: a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie (ez az összeg 2018-ban 21.000,- Ft). - Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2018-ban 35.000,- Ft). A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek. A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.

 

  1. Érettségi vizsgajelentkezés menete érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók esetében

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, Magyarországon bármelyik vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát (kiegészítő, ismétlő, szintemelő). Az "új" érettségi vizsgák száma nincs korlátozva, életkorhoz sincs kötve, és a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakban egy vagy akár több vizsgatárgyból is lehet „újra” érettségi vizsgát tenni. Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó (a továbbiakban: vizsgázó) az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5-éig jelentkezhet érettségi vizsgára.

Fontos a jelentkezési határidő betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni. Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

A vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 2017. január 1- ével módosult. A 40/2002. OM rendelet módosított szövege az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények oldalról érhető el. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak – nem kell megismételni.

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, az „új” érettségi eredményét nem az érettségi bizonyítványába vezetjük be, erről az eredményről a vizsgázó egy érettségi tanúsítványt kap, amely dokumentum az érettségi bizonyítvánnyal együtt felhasználható a felsőoktatási felvételi eljárás során.