">

 BÁNYAI JÚLIA BAJA 

 

 

 

Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola


Fájlok          

        
Heti étlap          
          
Office 365
          
          
KRÉTA          
 
TEAMS

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

BELSŐ SZABÁLYZAT

A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉBEN

 

A teljes szabályzat itt tölthető le 

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény

 A 2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása értelmében:

 1. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni
 2. közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,

 

 1. munkahelyen,
 2. da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely

 1. a) közoktatási intézményben,
 2. b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,

Az előzőekben leírtak figyelembe vételével az intézmény egész területén „TILOS A DOHÁNYZÁS”.

A dohányzást tiltó tábla, piktogramok kihelyezése megtörtént.

Ezen belső szabályzás betartásáért felelős: az intézmény területén tartózkodó minden személy.

Ellenőrzés: tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető helyettesek

Aki a dohányzással, dohányzási korlátozással kapcsolatos rendelkezéseket nem tartja be, a helyszíni vizsgálat során egészségvédelmi bírsággal sújtható.

 Baja, 2015. szeptember 01.

                                                                                                           Karagityné Süli Emese

                                                                                                              tagintézmény-vezető

A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat az 1999. évi XLII. törvényt, valamint a helyi sajátosságokat – a következők szerint határozza meg a nemdohányzók védelmével kapcsolatos előírásokat.

 1. A szabályzat tartalma

 

A szabályzat tartalmazza:

 • a szabályzat célját,
 • a szabályzat hatályát,
 • értelmező rendelkezéseket,
 • a dohányzási tilalmakat,
 • a nemdohányzók védelmében ellátandó feladatokat,
 • a dohányzással kapcsolatos jelzések alkalmazásának rendjét,
 • a szabályzat tartalmának megismerését.

 

 1. A szabályzat célja, hatálya

 

 1. A szabályzat célja, hogy
 • biztosítsa a közoktatási intézményi ellátásban részesülő tanulók – mint a dohányzás káros hatásának fizikálisan és mentálisan egyaránt fokozottan kitett csoportot – dohányzással összefüggő egészségvédelmét,
 • a helyi sajátosságokat figyelembe véve biztosítsa a nemdohányzók védelmét.
 1. A szabályzat hatálya
 • A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden épületére, azok udvaraira, fő-, és egyéb bejárataira, beleértve a kapuk és a kerítések ötméteres körzetét is.
 • A szabályzat hatálya kiterjed minden a Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola intézmény által szervezett, az intézmény területén megtartott rendezvényre, valamint az iskola által lebonyolított tanfolyamokra is.
 • A szabályzat személyi hatálya kiterjed a közoktatási intézmény dolgozóira, az intézmény területén tartózkodó egyéb személyekre, az intézmény területén megtartott rendezvények vagy tanfolyamok résztvevőire.

 

 • Értelmező rendelkezések

 

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:

 

 1. Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése

 

 1. Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, vízipipa, elektromos cigaretta és más fogyasztási dohány, vagy egyéb külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék

  

 1. Rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának 1)-2) pontjában meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, - nem szabadidős jellegű, sport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább 3 személy egyidejű jelenlétével létrejött összejövetel, illetve esemény

 

 1. A közoktatási intézmény rendezvénye: a közoktatási intézmény által hivatalosan szervezett rendezvények, ünnepségek, függetlenül azok zárt, vagy nyilvános jellegétől, valamint helyszínétől

 

 1. Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetve egyéb műszaki berendezések útján biztosított

 

 1. Dohányzási tilalmak

 

 1. A dohányzóhely kijelölésének tilalma

 

Figyelemmel az 1999. évi XLII. törvény 2. § (2) b)-c) pontjaira, valamint a (4) bekezdésre, az intézményben sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely. A Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola területén dohányterméket árusítani tilos!

 

 1. A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása

 

A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása: minden, az intézmény feladatkörében eljáró személy, dolgozó (továbbiakban: rendelkezésre jogosult) feladata.

A rendelkezésre jogosult személy köteles a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt felhívni a jogsértés haladéktalan befejezésére. Amennyiben a felhívás nem jár eredménnyel, köteles:

 • az érintett személyt felszólítani az intézmény elhagyására, illetve
 • kezdeményezni a dohánytermékek fogyasztására vonatkozó tilalmak megszegésére vonatkozó eljárás lefolytatását

 

 1. A nemdohányzók védelmében ellátandó feladatok

 

A nemdohányzók védelmében feladatot lát el az intézmény vezetője, a feladat ellátási helyek vezetői, valamint az intézmény valamennyi rendelkezésre jogosult dolgozója.

 

 

 1. Az intézmény vezetőjének kötelessége
 • ellenőrizze a nemdohányzók védelmével kapcsolatos központi és helyi előírások betartását
 • ismertesse a dolgozókkal a szabályzat tartalmát

 

 1. A rendelkezésre jogosult személyek feladata
 • gondoskodjanak a nemdohányzók védelmének folyamatos biztosításáról, ezért a dohányzási korlátozást megszegők ellen a szabályzatban meghatározottak szerint fellépjenek
 • jelzik, amennyiben a nemdohányzók védelmének sérelmét észlelik

 

 1. A dohányzással kapcsolatos jelzések

 

A közoktatási intézmény helyiségeiben (különösen a folyosókon és a jelentős ügyfél, illetve személyi forgalmat bonyolító irodákban, szobákban, az étkezés céljára szolgáló helyiségekben) egyértelműen, mindenki számára jól láthatóan ki kell függeszteni a nemdohányzó jelzést.

A dohányzással kapcsolatos jelek meglétéért a tagintézmény-vezető tartozik felelősséggel.

A dohányzással kapcsolatban alkalmazandó jeleket mellékelve rögzítjük a szabályzatban.

 

 • A szabályzat tartalmának megismertetése

 

 1. A szabályzatot az intézmény valamennyi dolgozójának és tanulóinak és szüleinek meg kell ismernie, ennek tényét kötelesek elismerni.

A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén az alkalmazottal és a tanulóval szemben eljárás indítható.

 1. A szabályzat tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell.
 2. A szabályzat tartalmának megismerhetősége érdekében 1-1 példányt el kell helyezni a tanári szobában és az igazgatói irodában.
 3. A szülőket legalább évente 1 alkalommal tájékoztatni kell az intézményre vonatkozó dohányzási tilalmakról.

 

 • Záró rendelkezések

 

Jelen szabályzat 2015. szeptember 01. napján lép hatályba.

 

 

Baja, 2015. szeptember 01.

 

                                                                                                Karagityné Süli Emese

                                                                                                  tagintézmény-vezető

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

DÉLELŐTTI (rendes tanítási idő)

1. óra: 8:00 - 8:45

2. óra: 8:55 - 9:40

3. óra: 9:50 - 10:35

4. óra: 10:45 - 11:30

5. óra: 11:35 - 12:20

6. óra: 12:45 - 13:30

7. óra: 13:35 - 14:20

8. óra: 14:25 - 15:15

 

DÉLUTÁN:

1. óra: 14:30 - 15:15

2. óra: 15:20 - 16:05

3. óra: 16:10 - 16:55

4. óra: 17:00 - 17:45

5. óra: 17:50 - 18:35

6. óra: 18:40 - 19:25

 

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Fontosabb adatok

 

Az alapító, illetve fenntartó szerv neve: Innovációs és Technológiai Minisztérium  (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium)
Címe:

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Az intézmény neve: BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Az intézmény címe: 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3.
Kancellár Virág Tibor
Főigazgató Valterné Pataki Gabriella
A tagintézmény neve: Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola
A tagintézmény rövid neve: Bajai SZC Centrum Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola
Cím:

6500 Baja, Köztársaság tér 1.

Igazgató: Horváth Anett
Igazgatóhelyettesek:

1. Kmetovics Tímea - szakmai igazgatóhelyettes.

2. Karagityné Süli Emese - általános igazgatóhelyettes.

3. Kleisz Mihály - gyakorlati oktatásvezető

Telefon: (79) 322-218 vagy (79) 322-344
Fax: (79) 325-190
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telephelyek:

1. ”B” épület: Malom u. 15.

2. Cukrászkabinet: Vasvári P. u. 6.

Terembérlés, hasznosítás, üzemeltetés:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

OM azonosító:

203028/016

Bajai SZC azonosító: 011101
Adószám: 15831828-2-03
Bányai Júlia Alapítvány Számlaszáma: Erste Bank 11998501-06601692

Az alapító okirat kelte: 2019.08.30.

 

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív

Baján a felső kereskedelmi iskola létesítésének gondolata 1922. februárjában született meg. Még ebben az évben az alapítás érdekében széleskörű mozgalom indult a városban.

 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1922. november 22-i miniszteri leiratában engedélyezi az állami fiú felső kereskedelmi iskola felállítását. Az állam magára vállalta a tanárok fizetését. Az iskolai bútorzat és felszerelés költségeinek előteremtésére a város közönsége körében gyűjtést indítottak Az iskolát ideiglenesen a Tanítóképző Intézetben helyezték el, ahol egy tantermet és egy kisebb szobát kaptak igazgatói irodának. Az első évfolyamra 32 tanuló iratkozott be.

A fiúiskola megnyitása után a város társadalmában igény mutatkozott, egy női felső kereskedelmi iskola létrehozására is. Baján nem volt olyan leányiskola, amely a polgári iskolai végzettségnél többet nyújtott volna. A minisztérium 1923. szeptember 12-én engedélyezte a Női Felső Kereskedelmi Iskola megnyitását. A női kereskedelmi iskolának is a Tanítóképzőben utaltak ki egy tantermet. A két iskola közös vezetés alatt állt.

Elnevezése: FIÚ- ÉS NŐI FELSŐKERESKEDELMI ISKOLA lett, jelmondata: "Ora et labora!" vagyis "Imádkozzál és dolgozzál!"

 

Az 1924/25-ös tanévtől kezdődően mindkét iskola a tanonciskolában nyert elhelyezést. A női iskola 2 tantermet kapott. A helyiségeket délelőtt a felső kereskedelmi iskola, délután a tanonciskola használta.

 

1925. április 24-én a Városi Törvényhatósági Közgyűlés elhatározta, hogy a város tulajdonában levő Haynald utcai Bárány Szállót női iskolává alakítja át és gondoskodik annak berendezéséről és felszereléséről. A 100 éves múltra visszatekintő szállót 4 hónap alatt átalakították. Ezzel a fiú és a női kereskedelmi iskola különvált. Az iskola elnevezése: MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI 4 ÉVFOLYAMÚ NŐI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA. Az iskola felszerelését és bútorzatát a város biztosította, de jelentősek voltak a város polgárai, az iskola tanárai és diákjai által gyűjtött adományok. Az ifjúsági könyvtár anyagát a helybeli könyvkereskedő cégek együttesen szállították le.

 

 

 


Az iskola az 1926/27-es tanévtől nevet váltott: MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI 4 ÉVFOLYAMÚ PAPP-VÁRY ELEMÉRNÉ NŐI FELSŐKERESKEDELMI ISKOLA (1947-ig) 1925 őszén Kovács Antal tanár kezdeményezésére megalakult az Ifjúsági Sportkör. Hetenként egy alkalommal gyűltek össze, ügyességi gyakorlatokat és ritmikus tornát gyakoroltak. Évente két háziversenyt rendeztek tavasszal és ősszel. 1926-ban alakult az Ifjúsági Énekkar dr. Pintér László vezetésével. Az iskola katolikus növendékei megalakították a Mária Kongregációt, a városban működő Szent Teréz Kongregáció részeként. Az 1929/30-as tanévben az Országos Kereskedő és Iparos Szövetség első ízben hirdette meg a kereskedelmi iskolai tanulók tehetségversenyét. A II. világháború idején az iskolának komoly feladatokat kellett felvállalnia. Törekedtek arra, hogy a háború minél kevesebb zökkenőt okozzon az iskola és a tanulók életében. A nevelő munkában nagyobb hangsúlyt kapott a fegyelemre, áldozatvállalásra való nevelés. 1942-ben kerül bevezetésre az új iskolai tanterv, mely kötelezővé teszi a gyakorlati képzést. (kereskedelmi üzemi gyakorlat). 1944-ben az iskola magánházakban, majd ideiglenes iskolaépületekben nyert elhelyezést, csak az 1946/47. iskolai évre költözött vissza a Haynald utcai épületbe. 1947-ben megint változott az iskola neve: BAJAI ÁLLAMI KNURR PÁLNÉ KERESKEDELMI LEÁNYKÖZÉPISKOLA. Az iskola tagja lett a Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének, 1947 szeptemberében megalakult az iskolai Diákönkormányzat. Feladata volt, irányítani valamennyi ifjúsági kör munkáját, figyelemmel kísérni a tanulók fegyelmi ügyeit. Tanulóköröket szerveztek, "közérdekű építő munka elvégzésére brigád-csapatot" állítottak ki. Az iskola elnevezése 1949-ben a következő szerint változott: BAJAI ÁLLAMI KNURR PÁLNÉ KÖZGAZDASÁGI LEÁNYGIMNÁZIUM (1950-ig) 1951-es év nemcsak névváltozást követelt meg az iskolától, hanem helyváltoztatást is. Szeptemberben át kellett adnia az addigi iskolaépületet. Ezt főként a város iskolastruktúrájának átalakulása és egyéb oktatáspolitikai elgondolások tették szükségessé.

 


Így került a női iskola a Lenin téri Türr István Középiskolával egy épületbe. A leányiskola a Lenin téri épület keleti szárnyrészében kapott helyet, az akkori 5 osztály 177 tanulójával és 9 nevelőjével. A két iskola közös épületbe "kényszerült", de önállóságuk megmaradt. Az intézmény 1953-ban felvette Bányai Júlia nevét. BAJAI ÁLLAMI BÁNYAI JÚLIA KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM KERESKEDELMI TAGOZATA (1953-63) A későbbiekben többször változik az iskola elnevezése, tükrözve ezzel a gazdasági, társadalmi változásokat, állami elvárásokat. BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA (1963-1998) 1973-ban a megváltozott oktatáspolitikának (1972) megfelelően új tanterv bevezetésére került sor, mely eltörölte a tanulmányi átlagot és új érettségi értékelést vezetett be. Mindez nehezítette az eredményes oktató-nevelő munkát, ugyanakkor az országos tanulmányi versenyeken és pályázatokon komoly sikereket értek el az iskola tanulói. Az 1979-es új tantervben kerül bevezetésre az egyszakmás gyakorlat, amely csak a vállalatok számára volt kedvező, a tanulóknak számára hátrányos. Gondot jelentett, hogy a kis létszámú szakközépiskolában nem volt biztosítható megfelelő iskolai szakoktató. A kabinetszerű oktatás sem volt biztosított, hiszen az iskolának nem volt szakközépiskolai kabinetje. A Belkereskedelmi Minisztérium értékelő elemzése is kiemelte, hogy ahány iskola, annyiféleképpen végzik a gyakorlatot. Az 1987-es évtől kezdődően a nevelőtestület kidolgozta a szakközépiskolai képzés távlati fejlesztésének lehetőségeit (integrált képzés, vállalkozói képzés), valamint a régi szakközépiskolai képzés keretei között törekedett a szakmai tartalmi korszerűsítésre. A folyamatos korszerűsítési kísérletek mellett, a társadalmi és gazdasági változások, valamint a kereskedelemben is felgyorsult privatizáció feltétlenül indokolta a szakközépiskolai képzés átalakítását, a kereskedelmi vállalkozó képzés beindítását. A szakközépiskolai osztályok számát 1989-től fokozatosan növelve, az 1992/93-as tanévben már 8 osztály volt.

 

 

 

 

A SZAKMUNKÁSKÉPZŐ ISKOLA

A Minisztertanács 2079/53.sz. utasítása rendelkezett a kereskedelmi tanulóképzés bevezetéséről illetve újraindításáról, mivel 1947-53 között ez a képzési forma szünetelt.

A Belkereskedelmi Minisztérium kezdeményezésére, a Megyei Tanács Kereskedelmi Osztálya az 1954/55-ös tanévtől indította a kereskedelmi és közétkeztetési tanulóképzést, melyet minden megyeszékhelyen illetve nagyobb városban meg kellett szervezni.

A kereskedelmi tanulóképzést az akkori kereskedelmi technikummal közös igazgatással és közös nevelőtestülettel indították el.

A tanulók szakmai főhatósága a Belkereskedelmi Minisztérium, felügyelete a Megyei Tanács Kereskedelmi Osztálya. Az iskola elnevezése:

II. számú KERESKEDELMI TANULÓISKOLA

A képzési idő valamennyi szakmában 2 év volt. A tanulók az első évben 3 napot az iskolában, 3 napot a munkahelyen töltöttek. A második év félévétől 5 napot a munkahelyen, 1 napot pedig az iskolában. A két éves képzés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A gazdálkodó egységek szélesebb szakmai tudással rendelkező, általánosabban képzett szakmunkásokat igényeltek volna. Az 1961. évi III. törvény meghatározta az alsó, közép és felsőfokú fejlesztését, valamint a szakmunkásképzés korszerűsítését. A törvény a gimnáziumok és technikumok mellett életre hívta az egy szakmára képző szakközépiskolát, amely szakmai képesítést és felsőfokú oktatási intézményben való továbbtanulásra jogosító érettségi bizonyítványt ad. Ezzel párhuzamosan a szakmunkásképzés szervezete beépült a közoktatás rendszerébe, a szakmunkásképzés középfokra emelkedett.

A következő évektől a tanulólétszám gyorsan emelkedett. Az 1960/61-es tanévben 128 diákja volt a tanulóiskolának. A tanulóiskola fokozatosan vált részben önállóvá, de mindvégig közös igazgatás mellett a két iskolatípus szerves egységet alkotott.

1969-től az iskola új neve:

BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ ISKOLA

A képzési idő 3 év lett, a szakmai képzés kiszélesedett, az iskola egyre inkább szűknek bizonyult.

1963-ban került sor a szakosítási rendszer reformjára. A reformálás során figyelembe vették a kiskereskedelmi hálózat fejlesztési irányelveit és a munkaerő-gazdálkodás gondjait. A szakmák számát 10-el csökkentették. A szakmák túlnyomó többségében új áruismereti tankönyvek készültek. Az új gazdasági mechanizmus követelményeinek megfelelően a kereskedelmi ismeretek tanterveit és tankönyveit is átdolgozták. Oktatott szakmák a következők voltak: élelmiszer eladó, vegyesbolti eladó, ruházati eladó, háztartási felsz. eladó, műszaki cikk eladó, kozmetika-vegyi eladó, lakberendezései eladó, kulturcikk eladó, felszolgáló, szakács, cukrász. 1982-től megszűnt a délelőtti - délutáni tanítás. 1985-ben a szakmunkás iskola a volt Járási Hivatal II. emeletén kialakított 6+2 tantermes iskolarészben nyert elhelyezést. Az iskola így két épületben működött: "A" épület Lenin tér 1. "B" épület Köztársaság tér 1. 1987.január 1-től az intézet gazdaságilag önálló lett. Ekkor már körvonalazódott annak lehetősége, hogy az iskola véglegesen a volt Járási Hivatal épületében nyerjen elhelyezést. 1988. január 1-től a Köztársaság tér 1. alatti épület átkerült az iskola kezelésébe. A végleges átadás után kezdődött meg annak a szakmai programnak a kidolgozása, mely egyrészt az épület iskolává történő átalakítását, másrészt a szakmai háttér kialakítását célozta (gyakorlati képzés). Nehezítette a tervezést , a munkát, a fejlesztési ütemezést, hogy a József Attila Művelődési Központ kiköltözése után még több megyei, városi intézmény maradt az épületben. (Földhivatal) Az átadásra került területeken csak fokozatosan történhettek a fejlesztések. 1987 végére elkészült - a Szakmunkásképzési Alap pályázatán nyert támogatással - az iskolai tanétterem- tankonyha, mely első ütemét jelentette a vendéglátós tanbázis kiépítésének. 1989-ben készült el a felszolgáló tanulók kabinetje, a fejlesztés második üteme.

 

(Az 1989 utáni időszak jelenleg feldolgozás alatt áll.)

Olvasóink értékelése: 4 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktív

BÁNYAI JÚLIA
(1824-1883)

1824-ben Vízaknán született. Tanulmányai befejezése után feleségül ment Sárossy Gyula ügyvédhez. Férje 1848-ban váratlanul bekövetkezett halála után először műlovarnőként keres megélhetést a bécsi cirkuszban. A szabadságharc kitörése után férje nevén (férfi ruhában) jelentkezett a honvédseregbe, ahol kezdetben mint közlegény vett részt. Az erdélyi harcokban csakhamar jelét adta csodálatos bátorságának, merészségét, férfias elszántságát becsülték bajtársai. Bem tábornok is elismeréssel adózott katonai bátorságának. Hamarosan a 27. honvédzászlóalj főhadnagyaként, majd századosaként vett részt a harcokban. Harcolt Gyulafehérvárnál, Zsibón, Dévánál. Mint tiszt Kolozsvárnál fedezte a magyar sereg visszavonulását. A harcokban azonban nemcsak fegyverrel vett részt, hanem az osztrák és az orosz hadseregnél gyakran kémkedett is. Különösen az orosz katonák között vette nagy hasznát tökéletes francia nyelvtudásának, akiket mint párizsi táncosnő kápráztatott el. Gyakran szappanos embernek, vagy fuvarosnak öltözve járt az ellenség nyomában. Élete legboldogabb korszakának mondta, amikor Bem tábornok katonai kitüntetést tűzött a mellére, mert fontos híreket hozott az ellenség hadállásairól.

A szabadságharc leverése után Törökországba emigrált, ahol Bem tábornok kapitánnyá léptette elő. 1850. februárjában férjhez ment Matta Ede (Eduárd) honvéd századoshoz. 1851-52-ben visszatért Erdélybe, s részt vett a Mack József honvéd őrnagy vezette összeesküvésben. Ennek leleplezése után Törökországba menekült, majd férjével Kairóban telepedett le. Itt nyitották meg a "Fáraóhoz" címzett fogadójukat, amelyet szívesen kerestek fel azok a magyarok, akik üzeneteket, híreket hoztak Magyarországról.

Kairóban halt meg 1883-ban, 59 éves korában. Kalandos életéről Thury Zsuzsa ifjúsági regényt írt "Bányai Júlia" címmel 1951-ben.

Es cinsel masturbasyon ile bosaliyor hd gay olan ve acik alanda kocaman memelere sahip bu kendi gotune takma yaragi sokarak sonuna kadar ittirince o kalin sesi ile bagirmaya basliyor Oraya sokup cikarirken aleti de kalkinca bir eliyle de 31 cekmeye basliyor. Gozlerini kapatip bu anin tadini cikararak sonunda spermleri fiskirarak akiyordu Pov porno amator secmeler ile harika porno hd en ozel kizlarin sevgilileri veya aldatma temali filmlerden elde edilen bu video da karma olarak sunulmus herkese hitap edecek yapida kizlarin olmasi porno keyif derecesini oldukca yukarilara kadar tirmandiriyordu Soluksuzca sizi kendine cekecek ve yakin olarak porno dudaklarinin arasinda bile bosaltmaktan geri durmayan atesli hatunlar bosaliyordu Es degisim teklifi hoslarina gidiyor hd redtube klasIklerinden olan ve bu tarz sevismeye de merakli olduklarinda yapici bir tutum sergileyerek redtube yanina aldigi karisini onlarin yaninda kucagina oturtarak olumlu taraflarindan ve yatakta sinirlari zorlayan mobil porno yapisini anlatarak dinleyenlerin de sIkini kaldirdi. Sonrasin da ise is direk kadinlarin uzerine kalarak asil gorevleri olan orospuluklarini yapmaya basladilar Valentina Nappi doyasiya anal sesk yasadi hd harika kalcalara sahip kadindan adama daha once hic yasamadigi porno kivamda oral yaptiktan sonra domalmayi kendisi tercih ediyor porno En azgin goruntusu esliginde yaragin her delige girmesi onu da acayip zevke getirmis Vissza