Érettségire felkészítő 2 éves képzés

 

 Legyen érettségid!

 

 
(
forrás:hirstat.hu)

 

 

Jelentkezési lap  letöltése

 

Érettségit adó két évfolyamos nappali oktatás

 

"Ifjúsági képzés"

 

 

2018/2019. tanév

 

"IFJÚSÁGI képzés"

 

Képzési idő: 2 év

 

 

Célok és feladatok

 

       Az "ifjúsági képzés" az új típusú 3 éves szakközépiskolát végzettek számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.

       Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a szakközépiskolát program során az alacsony közismereti óraszámok miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók elsajátítsák a közismereti tárgyakra vonatkozó követelményeket. Ezért az "ifjúsági képzésben" nagy hangsúlyt kell helyezni a hiányok pótlására is.

       Az "ifjúsági képzés" megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét.

       A képzés továbbfejleszti a kommunikációs és a tanulási képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat ad a tanulók életvitelének, társadalmi létformáinak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Módot nyújt a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.

       Az "ifjúsági tagozat" törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására – különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására.

 

Tantárgyak és óraszámok

 

       Az "ifjúsági képzésben" a szabadon tervezhető órakerettel együtt 12. évfolyamon heti 35 órát, 13 évfolyamon heti 36 órát lehet beiktatni. A tantárgyak közül csoportbontással tanítjuk az idegen nyelveket valamint az informatika órákat.

13. évfolyamon a természettudományos tárgyak közül csak 1 tárgyat kell tanulniuk a tanulóknak, így választhatnak a biológia és a földrajz órák közül. Bármelyiket is választják, a természettudományos tárgyat az utolsó évben heti 2,5 órában tanulják, szintén csoportbontásban.

 

 

       Mivel a jelentkezett tanulók már rendelkezik OKJ végzettséggel, ezért az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez csak 4 tárgyból kell vizsgáznia. Ezek a tárgyak:

  1. Magyar nyelv és irodalom
  2. Idegen nyelv (angol nyelv vagy német nyelv)
  3. Matematika
  4. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

 

      A tanulók 5. vizsgatárgyat is választhatnak a következő tantárgyak közül: Biológia, Földrajz, Informatika.

 

Óraterv a 2 éves "ifjúsági képzés" számára

 

Évfolyam/Tantárgyak

12. évfolyam

13. évfolyam

 
 

Magyar nyelv és irodalom

7 óra/hét

7 óra/hét

 

Idegen nyelv (angol nyelv vagy német nyelv)

6 óra/hét

6 óra/hét

 
 

Matematika

6 óra/hét

7 óra/hét

 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

5 óra/hét

5,5 óra/hét

 
 

Természetismeret    
 - biológia

1,5 óra/hét

2,5 óra/hét a választott tárgyból

 

 - földrajz

1,5 óra/hét

 

Informatika

2 óra/hét

2 óra/hét

 
 

Testnevelés és sport

5 óra/hét

5 óra/hét

 
 

Osztályközösség-építés

1 óra/hét

1 óra/hét

 
 

ÖSSZESEN

35 óra/hét

36 óra/hét

 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉSRE

 


Kép forrása: gdszeged.hu

 

       Az "ifjúsági képzés" az új típusú 3 éves szakközépiskolát végzettek számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.

       Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, valamint nagy hangsúlyt fektet a hiányok pótlására.      

       Az "ifjúsági képzés" megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét.

       A képzés tovább fejleszti a kommunikációs és a tanulási képességeket, alkalmat ad a tanulók életvitelének, társadalmi létformáinak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Módot nyújt a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.

       Az "ifjúsági tagozat" törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására.

 

A 2 éves képzés, valamint az érettségi bizonyítvány előnyei:

  1. Megmarad a gyermek tanulói jogviszonya.
  2. Nappali rendszerű képzés esetén 20 éves korig (SNI-s tanuló esetén 23 éves korig) jár a gyermek után a családi pótlék.
  3. A képzésen az oktatás, valamint az érettségi vizsga letétele ingyenes.
  4. Az itt töltött 2 év alatt további lehetőségek merülnek fel, pl. külföldi munkavállalás, nyelvvizsga lehetősége.
  5. Több munkahely indította már el az úgynevezett életpálya modellt (pl. egészségügy, rendvédelem), ahol elhelyezkedni már csak érettségizett munkaerőnek lehet, valamint a munkavállalók bérezése is magasabb, ha rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal.
  6. A munkahelyek továbbképzéseire jelentkezni, és így magasabb munkaköri kategóriába kerülni, csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek áll módjában.